Ne pare rău, nu sunteți eligibil în cadrul proiectului. Chestionarul a fost oprit. Vă mulțumim!
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Următorul pas
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu

A. Șomer - persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;

b) starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocuparii forței de muncă, în vigoare;

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

B. Șomer înregistrat - persoană care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la pct. A și se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul său, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcționează în condițiile prevăzute de lege, în vederea obținerii unui loc de muncă.

C. Șomer de lungă durată - persoană care este șomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârstă de minimum 25 de ani și pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârstă cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani;

D. Persoană în căutarea unui loc de muncă - persoană care face demersuri pentru a-și găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condițiile legii;

E. Persoană inactivă: este persoana care se regăsește într-una din următoarele situații: persoane casnice, întretinuți de alte persoane, întreținuti de stat sau de alte organizații private, alte situații.

Următorul pas
Acest câmp este obligatoriu
Da
Nu
Următorul pas
Acest câmp este obligatoriu
Da
Nu
Următorul pas
Acest câmp este obligatoriu
Da
Nu
Acest câmp este obligatoriu
Următorul pas
Acest câmp este obligatoriu
Da
Nu
Acest câmp este obligatoriu
Următorul pas
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu

Inovarea socială - Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale.

Egalitatea de șanse și non-discriminarea - Promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general. Acțiunile specifice menite să răspundă nevoilor persoanelor din categoriile expuse unui risc crescut de discriminare includ măsuri specifice ce urmăresc îmbunătățirea inserției sociale și profesionale a acestor categorii, prin dezvoltarea de competențe antreprenoriale, precum și prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale, respectiv prin creșterea accesului pe piața muncii.

Dezvoltare durabilă - Aplicarea principului dezvoltării durabile va urmări asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică în cadrul activității curente. Integrarea orizontală a principiului are în vedere ca operațiunile finanțate să urmărească reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, prin activități dedicate protecției mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, biodiversității, rezistenței la dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor.

Eficiența din punct de vedere al utilizării resurselor - Este caracterizată de dezvoltarea de noi produse și servicii și de identificarea de noi metode de reducere a resurselor utilizate, de reducere la minimum a cantității de deșeuri produse, de îmbunătățire a gestionării stocurilor de resurse, de modificare a modelelor de consum, de optimizare a proceselor de producție, a metodelor de gestionare și de derulare a activităților comerciale, precum și de ameliorarea logisticii. Este stimulata astfel inovarea tehnologică, si este promovată ocuparea forței de muncă în sectorul tehnologiilor ecologice, aflat în expansiune rapidă, fiind susținute schimburile comerciale ale UE, inclusiv prin deschiderea unor noi piețe de export, consumatorii beneficiind de produse mai durabile.

Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor - Este caracterizată de capacitatea de a genera, a amplifica și a exploata în mod eficient inovațiile digitale în toate sectoarele economiei. Utilizarea soluțiilor informatice se referă și la economisirea materialelor consumabile care substituie aceste servicii și care generează deșeuri și determină poluarea mediului.

Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Da
Nu
Salvează