Servicii sociale

Servicii sociale

Pentru că suntem furnizor de servicii de ocupare, oferim servicii de informare și consiliere, orientare și integrare profesională sau sprijin și orientare pentru integrare într-un mediu specific. Activitățile de orientare și consiliere profesională cuprind prezentarea informațiilor cu privire la cererea și oferta pieței de muncă și facilitarea accesului la informațiile existente on-line, asistarea în conceperea de C.V.-uri și scrisori de intenție/motivație, consilierea privind modalitățile de identificare și contactare a unui angajator, precum și modalități de prezentare la un interviu.

Daca sunteti interesati de cautarea unui loc de munca asteptam CV ul dumneavoastra la adresa CONTACT@PROFIELEMENTS.RO

Daca sunteti ANGAJATORI si cautati pesoane pentru angajare va rog sa ne trimiteti solicitarile dumneavoastra la adresa CONTACT@PROFIELEMENTS.RO

SOCIETATEA NOASTRA ESTE ACREDITATA DE AMOFM SA PRESTEZE SERVICII DE CONSILIERE , FORMARE SI MEDIERE PE PIATA MUNCII.

 

Serviciile de informare se realizează parcurgând următoarele etape:

Etapa 1

Furnizarea de informații privind nevoile reale ale pieței muncii (instrumentele utilizate: statistici privind locurile de muncă în prezent și perspectiva apropiată)

Etapa 2

Furnizarea de informații privind meseriile și profesiile care au cea mai mare cerință pe piață (condiții de lucru, salarizare, aptitudini, cerințele de exercitare a profesiilor)

Etapa 3

Posibilitatea de încadrare în acord cu pregătirea și experiența profesională

Etapa 4

Posibilitatea de calificare, recalificare, și perfecționare în vederea creșterii șanselor de încadrare în muncă (instrumente utilizate: testul de interese profesionale JVIS)

Serviciile de consiliere presupun:

Etapa 1

Identificarea problemei pentru care se solicită consilierea (instrumente utilizate: interviu)

Etapa 2

Întocmirea bilantului profesional

Etapa 3

Evaluarea în vederea orientării profesionale (realizarea profilului psihologic- instrument utilizat: Scalele de Personalitate Eysecnk, stabilirea intereselor, aptitudinilor – instrument utilizat: testul JVIS, interviul)

Etapa 4

Dezvoltarea abilității și a încrederii ăn sine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării deciziei privind propria carieră (identificarea motivatiilor, gradul de încredere în sine și în deciziile proprii- instrument utilizat: interviu)

Etapa 5

Întocmirea planului individual de acțiune pe baza rezultatelor

Etapa 6

Instruirea prin metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă (întocmirea unui CV, a unei scrisori de intenție, prezentarea la interviu, strategii de căutare a unui loc de muncă)

Serviciile de mediere pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă constau în:

informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca

mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul

preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora

Grupuri țintă

Persoane de etnie romă

Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (cum sunt persoanele infectate cu HIV/SIDA, persoane bolnave de cancer etc.)

Persoane cu dizabilităţi

Imigranţi

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului

Femei (în situaţii de risc)

Familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv familiile monoparentale

Refugiaţi şi persoane care solicită azil

Tineri peste 16 ani în situaţie de risc

Persoane care trăiesc din venitul minim garantat

Persoane care au părăsit timpuriu şcoala

Persoane care locuiesc în comunităţi izolate

Persoane fără adăpost

Persoane afectate de boli ocupaţionale

Victime ale violenţei în familie