Consultanță accesare fonduri europene

Consultanță accesare fonduri europene

Consultanță în accesarea de fonduri europene

Compania noastră are experiență în elaborarea și implementarea proiectelor de investiții de interes public și privat finanțate prin intermediul Fondurilor Structurale. Doctor Clean Business SRL este unul dintre beneficiarii proiectelor noastre, de care suntem foarte mândrii, care a obținut un ajutor financiar nerambursabil în valoare de 1,055,838.00 Ron pentru realizarea unei fabrici pentru produse de uz gospodăresc și sanitar din hârtie sau carton în satul Bascov, Comuna Brașov.

Implicare în proiecte cu impact social

Profi Elements SRL nu s-a oprit însă la consultanță și și-a diversificat activitatea prin implicarea în proiecte cu impact social finanțate din fonduri structurale prin intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Compania a derulat în perioada octombrie 2014 – decembrie 2015, în calitate de partener, șase proiecte POSDRU, care au avut ca obiectiv principal creșterea pregătirii profesionale și adaptabilității persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile la cerințele pieței muncii:

Dezvoltarea potențialului de muncă al persoanelor de etnie romă din regiunea București-Ilfov prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale” – ID 144258, având o valoare totală de 2,192,500.00 RON

Dezvoltarea economiei sociale prin implicarea persoanelor de etnie romă în activități de construcții în regiunea București-Ilfov” – ID 147287, cu un buget de 1,524,720.00 RON

Dezvoltarea potențialului de muncă al persoanelor de etnie romă din regiunea Sud Muntenia prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale” – ID 144552, cu un buget de 2,192,500.00 RON

Integrarea persoanelor de etnie romă în structuri ale economiei sociale în regiunea București-Ilfov” – ID 148255, in valoare de 2,192,500.00 RON

Dezvoltarea economiei sociale prin implicarea persoanelor de etnie romă în activități de colectare selectivă a deșeurilor în regiunea Sud Muntenia” – ID 144908, în valoare de 1,095,473.00 RON

Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor de etnie romă din regiunea București-Ilfov prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale” – ID 149011, având cheltuieli eligibile în valoare de 2,174,510.00 RON

Profi Elements SRL s-a implicat atât în conceperea strategiei, cât și în elaborarea de cereri de finanțare alături de parteneri precum Fundația PAEM ALBA, Fundația EMMA sau Asociația Investitorilor pe Piața de Capital.

Echipa noastră și-a asumat și rolul de identificare și selectare a persoanelor provenind din grupuri vulnerabile și de analiză a nevoilor de instruire. Experții noștri implicați în proiect au intrat în contact direct cu persoanele din comunitățile defavorizate, oferindu-le sprijin în realizarea dosarului de înscriere în proiect și evaluându-le nevoile specifice de formare și consiliere.

Profi Elements SRL a organizat sesiunile de sprijin și consiliere în vederea obținerii unui loc de muncă, servicii materializate sub forma unui pachet personalizat, care include realizarea profilului individual, informare și consiliere profesională în baza unui plan individual de orientare în cariera.

De asemenea, în cadrul acestor proiecte, am avut rolul de a sprijini înființarea de structuri de economie socială care să răspundă nevoilor grupului țintă și să faciliteze integrarea lor pe piața muncii. Sprijinul oferit constă în subvenționarea activității în primele 10 luni de funcționare, identificarea managerilor întreprinderilor nou create și a angajaților care vor ocupa restul posturilor existente în cadrul structurii, dar și supervizarea activităților de obținere avize și autorizații și achizițiile pentru echipamente și materiale consumabile necesare funcționării. Echipa Profi Elements SRL a îndeplinit atât roluri specifice echipei de management, ocupând poziții de manager financiar, responsabil monitorizare și raportare, asistent manager, dar și roluri specifice echipei de implementare – responsabil informare și publicitate, coordonator formare și orientare în carieră și formator competențe generale și specifice.

Proiectele au fost implementate în Regiunile București-Ilfov (4) și Sud Muntenia (2) și au același scop, structură și obiective.

Grupul țintă a fost constituit exclusiv din persoane de etnie romă pentru că ei sunt cei care se confruntă cu o gamă variată de probleme: lipsa educației, nu au vreo calificare si nici experiența pe piața muncii, insuficienta participare la economia formală, număr mare de copii, lipsa unei locuințe sau condiții precare de locuit, lipsa actelor de identitate, stare de sănătate inferioară restului populației, lipsa proprietății asupra pământului pentru locuitorii de la țară.

În ceea ce privește integrarea pe piața muncii, populația romă reprezintă unul dintre grupurile cele mai defavorizate din societatea românească. Așa că o atenție specială a fost acordată asigurării participării unui număr din ce în ce mai mare de persoane de etnie romă în proiectele integrate de sprijin. Populația de etnie romă, are o rată de inactivitate mai mare de 75% și reprezintă o sursă importantă de potențial neutilizat și are nevoie de posibilitatea de a-și îmbunătăți standardele educaționale, de a-și identifica aptitudinile potențiale, de a-și utiliza și formaliza abilitățile profesionale pentru o viață mai bună, fără amenințarea hărțuirii și discriminării. Proiectul nostru a urmărit motivarea lor pentru integrarea pe piața muncii și pentru schimbarea mentalităților în ceea ce privește beneficiile educației.

În total, în cadrul celor 5 proiecte, au beneficiat de cursuri de formare profesională 235 de persoane de etnie romă, au fost create 61 de locuri noi de muncă și 15 întreprinderi sociale. După implementarea proiectelor, a crescut adaptabilitatea pe piața muncii a participanților și au fost dezvoltate activități și servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele identificate și introduse în grupul țintă să se integreze pe piața muncii, în structurile economiei sociale și/sau în economia formală.

Pentru implementarea proiectului și atingerea rezultatelor dorite au fost depuse eforturi considerabile legate de convingerea grupului țintă. În foarte multă cazuri ne-am confruntat cu o lipsă de interes majoră a persoanelor de etnie romă în obținerea unui loc de muncă, lucru care a îngreunat semnificativ misiunea noastră.