Întocmire plan de afaceri

Servicii incluse

Asistență tehnică de specialitate pentru elaborarea planurilor de afaceri cu investiții în construcții
Întocmire plan de afaceri pentru accesarea de surse financiare interne și externe
Întocmire plan de afaceri pentru fundamentarea oportunității de investiție