Consultanță în execuția lucrărilor de construcții

Servicii incluse

Asistență în identificarea unor soluții optime pentru construcția ta

Orice investiție presupune parcurgerea multor etape. Investițiile în construcții de orice dimensiune sunt complexe și necesită timp și implicarea unor resurse umane și financiare considerabile. Ca totul să iasă așa cum trebuie, este necesară înțelegerea proiectului în ansamblu și analizarea detaliată a acestuia. Așa se preîntâmpină apariția eventualelor disfuncționalități pe toată perioada de realizare a investiției.

Profi Elements îți pune la dispoziție servicii integrate de analiză a proiectului și consultanță în alegerea soluțiilor optime de construire, ținând cont de nevoile tale și de modul în care vrei să fie utilizat fiecare spațiu. Noi credem că în echipă se pot găsi cele mai bune soluții și, de aceea, vom analiza ideea ta de construcție cu specialiști în arhitectură și design de interior, proiecte de rezistență și instalații și execuție propriu-zisă. Doar analizând proiectul, sub toate aspectele lui, vom obține cele mai bune soluții la cele mai corecte prețuri.

Obținere avize, acorduri și autorizații de construire

După cum știi, primul pas în realizarea construcției dorite este de a obține autorizația de construire, etapă ce presupune mulți pași succesivi, interacțiunea cu multe instituții, documente ce se obțin în câteva zile sau chiar câteva luni.

De-a lungul timpului, majoritatea clienților care au construit cu noi, ne-au solicitat ajutorul pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, din lipsă de timp sau pentru că pur și simplu se simțeau copleșiți de această etapă.

Suntem pregătiți oricând să oferim servicii, consultanță și suport pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare demarării lucrărilor de construcții.

Obținere certificat de urbanism

Certificatul de urbanism reprezintă primul pas în demararea procedurii de realizare a unei construcții. Dacă realizarea construcției dorite presupune și o investiție în teren, este important să soliciți celui care îți vinde terenul un certificat de urbanism actualizat.

Dar ce este certificatul de urbanism?

Potrivit Legii nr. 50/1991, acesta este actul de informare prin care autoritățile (președinții consiliilor județene sau primarii localităților), în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elemente privind regimul juridic, tehnic și economic al terenului la dată solicitării.

Astfel, prin certificatul de urbanism afli care este tipul de proprietate (privată sau publică), care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite de clădirea ce urmează a fi construită (regimul de înălțime admis, limitele fată de vecinătăți şi axul străzii, coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T, procentul de ocupare a terenului – P.O.T etc.) și măsura în care terenul se încadrează în activitatea economică a zonei. Totodată, prin acest act se stabilesc cerințele urbanistice care urmează a fi îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului, precum și lista ce cuprinde avizele și acordurile legale, necesare pentru a se elibera autorizația de construire.

Solicitarea certificatului de urbanism poate fi făcută de orice persoană fizică sau juridică interesată să cunoască informații cu privire la un teren sau la o construcție.

Pentru eliberarea certificatului de urbanism sunt necesare următoarele documente:

-      cerere tip de eliberare a certificatului de urbanism;

-      acte de identificare a solicitantului;

-      acte de proprietate;

-      planuri cadastrale de încadrare;

-      dovada plății taxei de emitere.

Pentru că știm că timpul este important pentru tine, oferim servicii de obținere a certificatului de urbanism.

Elaborarea proiectului de rezistență

Pentru realizarea unei lucrări de construcții este obligatorie întocmirea proiectului de arhitectură și a proiectului de rezistență. Acestea presupun stabilirea elementelor de design exterior și compartimentare interioară a viitoarei construcții, dimensionarea și calculul elementelor de construcție, elaborarea antemăsurătorilor și a listelor de cantități.

Aceste etape sunt deosebit de importante și absolut necesare în obținerea autorizației de construire și execuția propriu-zisă a construcției. Realizarea unor proiecte de arhitectură, respectiv de rezistență, luând în considerare toate aspectele constructive din perioada de execuție poate contribui la reducerea considerabilă a riscurilor asociate perioadei de execuție și costurilor de realizare. De aceea este esențială alegerea unei echipe care să ofere, pe lângă experiență în realizarea proiectelor de arhitectură și rezistență, și experiență dată de execuția efectivă a construcțiilor. 

Elaborare proiect de arhitectură

Proiectul de arhitectură este o etapă obligatorie pentru obținerea Autorizației de Construire, care îți și oferă o imagine clară asupra viitoarei construcții. În această etapă vei putea alege forma construcției, dimensiunile spațiilor în care urmează să te desfășori și poziționarea acestora în plan.

Echipa noastră este formată din specialiști ce pot oferi fiecărui client cele mai bune servicii de arhitectură, ce urmează întocmai cerințele și nevoile lor. Experiența noastră în realizarea lucrărilor de construcții de orice tip ne permite să îți dăm sfaturi utile în luarea deciziilor ce privesc construcția ta.

Noi suntem alături de tine de la idee la cheie.