Dirigenție de șantier

Servicii incluse

Managementul lucrărilor de construcții

Am învățat în cei peste 20 de ani în care am realizat proiecte de construcții că nu îți trebuie o lupă pentru a observa calitatea, trebuie să ai experiența și profesionalismul necesare pentru a ști unde să te uiți și mai ales de unde să te uiți.

Pentru un mai bun control al șantierului și modului în care sunt respectate prevederile proiectului tehnic și a reglementărilor în vigoare, îți oferim servicii integrate de urmărire și control a lucrărilor prin specialiștii noștri.

Întocmirea cărții tehnice a construcției

Cartea tehnică a construcției este deosebit de importantă pentru că oferă o imagine corectă și completă privind modul în care a fost realizată construcția, intervențiile efectuate de la darea în exploatare și până la momentul analizei.

Responsabilitatea privind întocmirea cărții tehnice a construcției pe perioada de execuție revine exclusiv în sarcina dirigintelui de șantier, beneficiarul preluând această responsabilitate de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Urmărirea lucrărilor de construcții conform legislației

Legislația în vigoare prevede obligativitatea beneficiarilor lucrărilor de construcții să angajeze un diriginte de șantier, care să asigure realizarea lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic și reglementările și normativele în vigoare la data execuției lor.

Diriginții de șantier au următoarele obligații:

  • Urmărirea realizării construcției în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementărilor tehnice și ale contractelor;
  • Verificarea respectării tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora;
  • Interzicerea realizării de lucrări de execuție de către persoane neautorizate conform reglementărilor tehnice în vigoare;
  • Urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic și punerea la plată doar a lucrărilor care sunt corespunzătoare calitativ și cantitativ;
  • Dispunerea opririi execuției, a demolării, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant în conformitate cu soluțiile date de către proiectant și vizate de către verificatorul de proiecte atestat.

 

Dincolo de obligativitatea reglementată prin lege, angajarea unui diriginte de șantier te ajută să economisești timp și bani în perioada realizării proiectului.

Tot ce trebuie să faci este să găsești persoana potrivită să îți urmărească proiectul, iar noi te putem ajuta în acest sens. Din echipa noastră fac parte persoane cu experiență în realizarea lucrărilor de construcții, care dețin autorizații valabile în acest sens.