Care sunt etapele principale ale construcției tale

Care sunt etapele principale ale construcției tale

Diferențele foarte mari care pot exista între proiecte fac dificilă prezentarea unor etape în cel mai mic detaliu, atunci când vorbim de o construcție. Dar există însă o serie de etape majore ce caracterizează majoritatea proiectelor de investiții în construcții. Acestea sunt:

  1. Execuția lucrărilor de terasamente – în această primă etapă intră toate activitățile de săpătură, umplutură specifice proiectului.
  2. Execuția lucrărilor de infrastructură. Infrastructura este componenta din structura de rezistență a construcției și este poziționată sub cota 0,00 a terenului (în pământ). Fie că este vorba de fundație sau de o insfrastructură cu subsol parțial sau total, în general acestă componentă a construcției nu este vizibilă la finalizarea proiectului.
  3. Execuția lucrărilor de suprastructură. Suprastructura unei construcții este alcătuită din stâlpi, grinzi, planșee și pereți perimetrali sau exteriori.
  4. Execuția învelitorii sau teraselor. Elementul de închidere a construcției la partea superioară poate fi fie șarpantă, fie terasă circulabilă sau necirculabilă, în funcție de tipul construcției și de dorințele clienților.
  5. Execuția lucrărilor de finisaje interioare și exterioare -  cuprind lucrări de pardoseli, tencuieli, placaje, zugrăveli, vopsitorii, tapete, tâmplărie etc.
  6. Execuția instalațiilor sanitare - cuprind trasee conducte de apă, canalizare și corpuri sanitare etc.;
  7. Execuția instalațiilor termice - cuprind trasee rețea termică, consumatori etc.;
  8. Execuția instalațiilor electrice - cuprind trasee cabluri electrice, TV, telefonie etc.
  9. Dotări și echipamente - cuprind obiecte sanitare, corpuri de iluminat, radiatoare, prize și întrerupătoare, centrale termice ce pot fi achiziționate separat, independent de lucrări de tipul celor enumerate mai sus.