Anunt finalizare proiect

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Contract de finanțare nr. 305/12.01.2018, SMIS 105801
București, 13.11.2020

Proiect finalizat cu succes – 37 de planuri de afaceri au primit ajutor de minimis

PROFI ELEMENTS SRL, în parteneriat cu FUNDAȚIA PAEM ALBA anunță finalizarea implementării proiectului „Dezvoltarea antreprenorială durabilă în Regiunea Sud Muntenia”, POCU/82/3/7/105801.
Proiectul este cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară pe o perioadă de 34 luni, în intervalul 15 ianuarie 2018 – 14 noiembrie 2020.
Ca urmare a derulării activităților proiectului, 312 persoane au beneficiat de cursuri de formare profesională finalizate cu certificat de competențe antreprenoriale și 37 de planuri de afaceri depuse în cadrul concursului de proiecte au fost selectate pentru finanțare.
Conform specificului proiectului, au fost înființate și finanțate 37 de societăți comerciale din toate sectoarele de activitate existente, ele fiind active la data încheierii proiectului.
În cadrul întreprinderilor au fost create 99 de locuri de muncă, menținute pe o perioadă de minim 12 luni de la data angajării acestora.
Persoanele interesate de detalii suplimentare privind implementarea proiectului sunt invitate să viziteze pagina dedicată proiectului: profielements.ro, secțiunea Start Up Plus
Contact: Chivu Bogdan Alexandru Mihnea, Manager proiect
Telefon: 0725 528 321

Mai jos gasiti detalii cu privire la proiect.

SC PROFI ELEMENTS SRL, în parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ DURABILĂ ÎN REGIUNEA SUD MUNTENIA POCU/82/3/7/105801, proiect finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea gradului de conștientizare asupra alternativei antreprenoriale și promovarea unei atitudini pozitive față de acest concept printr-o campanie media regională

2. Dezvoltarea cunoștințelor teoretice și a abilităților practice în domeniul antreprenoriatului, tehnicilor manageriale și administrării afacerilor, în cadrul sesiunilor de formare finalizate cu certificare recunoscute la nivel național, pentru minim 312 persoane aparținând grupului țintă din Regiunea Sud Muntenia, pe parcursul a 5 luni;

3. Încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 36 întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană a Regiunii Sud Muntenia.

4. Dezvoltarea sustenabilă a 36 de noi afaceri prin acordarea unor servicii personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat pe parcursul a minim 12 luni de la înființarea acestora. Partenerii de proiect, întrunitți în sedință, azi 24 SEPTEMBRIE 2018, au decis prelungirea termenului de depunere în concurs a planurilor de afaceri, până la data de 28 SEPTEMBRIE 2018, ora 18.00, răspunzând astfel interesului foarte mare manifestat de potențialii beneficari, multiplelor solicitări de amânare a termenului, dar și numeroaselor sesizări venite din partea acestora privind complexitatea procesului de elaborare.

Prelungirea perioadei de înscriere a planurilor de afaceri în concursul organizat în cadrul proiectului, are la bază următoarele considerente:

1. Dorința de a asigura condiții optime pentru dezvoltarea unor planuri de afaceri care să aibă un grad ridicat de calitate și un impact semnificativ în societate;

2. Număr redus de planuri de afaceri primit până la data de 24 SEPTEMBRIE 2018, ora 12 (10 planuri de afaceri), aspect care pune în dificultate atingerea indicatorilor de proiect și implicit ai programului de finantare;

3. Necesitatea asigurării de șanse egale, în ceea ce privește timpul necesar pregătirii planurilor de afaceri pentru concurs, pentru toți participanții la formarea profesională antreprenorială;

4. Necesitatea notificării și aprobarii de către Organismul Intermediar Regional, a persoanelor din comisia de selecție a planurilor de afaceri.

Noul termen limită pentru depunerea planurilor de afaceri este 28 SEPTEMBRIE 2018, ora 18.00.

Pentru documentațiile transmise prin poștă/curierat, termenul limită este îndeplinit dacă acesta corespunde cu data transmiterii prin poștă.

Informații proiect

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3: Promovarea incluziunii sociale

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Înscrie-te în proiect!

DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ DURABILĂ ÎN REGIUNEA SUD MUNTENIA
POCU/82/3/7/105801

Beneficiar: PROFI ELEMENTS SRL

Partener 1: FUNDAȚIA PAEM ALBA


Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8.518.732,10 LEI dintre care 7.184.041,96 LEI din FSE si 1.267.772,11 LEI din Bugetul național.


Perioada de implementare:
15.01.2018 – 14.09.2020

Scopul proiectului este de a încuraja antreprenoriatului și ocuparea populației pe cont propriu prin inițierea de cursuri de competențe antreprenoriale și prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană a Regiunii Sud Muntenia.


Obiectivele specifice ale proiectului:

 • 1. Creșterea gradului de conștientizare asupra alternativei antreprenoriale și promovarea unei atitudini pozitive față de acest concept printr-o campanie media regională
 • 2. Dezvoltarea cunoștințelor teoretice și a abilităților practice în domeniul antreprenoriatului, tehnicilor manageriale și administrării afacerilor, în cadrul sesiunilor de formare finalizate cu certificare recunoscute la nivel național, pentru minim 312 persoane aparținând grupului țintă din Regiunea Sud Muntenia, pe parcursul a 5 luni;
 • 3. Încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 36 întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană a Regiunii Sud Muntenia.
 • 4. Dezvoltarea sustenabilă a 36 de noi afaceri prin acordarea unor servicii personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat pe parcursul a minim 12 luni de la înființarea acestora.

Cui ne adresăm?

Grupul țintă al proiectului este format din 312 persoane - șomeri, persoane inactive, tineri 18-24 de ani înscriși într-o formă de învățământ și persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 • b. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, din Regiunea Sud Muntenia, formată din județele Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călărași, Teleorman, Giurgiu și Argeș.

Structura grupului țintă în funcție de statutul pe piața muncii, va fi următoarea: 30 șomeri (tineri, șomeri de lungă durată, șomeri înregistrați, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă), 70 persoane inactive și tineri 18-24 de ani cuprinși într-o formă de învățământ, 212 persoane care au un loc de muncă.

Structura grupului țintă, în funcție de gen, va fi de cel puțin 35% femei iar cel puțin 25 de participanți la cursuri, vor fi selectați în fiecare din cele 7 județe ale Regiunii Sud Muntenia.

Activitățile desfășurate de grupul țintă în cadrul proiectului, se vor desfășura în 3 etape:

 • Etapa I
  În perioada februarie 2018 - iulie 2018 se vor derula cursurile de formare antreprenorială având o durată de 40 de ore, urmate de organizarea concursului de selecție a planurilor de afaceri (iulie 2018 – septembrie 2018) în urma cărora vor fi finanțate minim 36 de planuri de afaceri în cuantumul de maxim 178340 lei/întreprindere. Pentru beneficiarii sprijinului financiar, urmează înscrierea într-un stagiu de practică (în companii cu același domeniu de activitate ca cel al firmei pe care doresc s-o înființeze), de minim 40 de ore.
 • Etapa a II-a
  Începând cu luna septembrie 2018, pe o perioadă de 18 luni, vor fi implementate cele 36 de planuri de afaceri finanțate, etapă în care antreprenorii vor beneficia de sprijin în înființarea afacerii și derularea activității specifice prin intermediul sesiunilor de consiliere și mentorat. În această etapă va fi monitorizată implementarea planurilor de afaceri și a cheltuielilor efectuate din ajutorului financiar primit.
 • Etapa a III-a
  Se constituie într-un program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate, timp de 6 luni, în perioada martie-septembrie 2020.

Rezultate așteptate

 • Organizarea unei caravane de informare pentru a facilita accesul la informație al potențialilor beneficiari
 • 312 persoane vor fi selectate pentru a beneficia de programul de antreprenoriat
 • Cel puțin 312 de persoane vor dobândi cunoștințe antreprenoriale și vor absolvi examenul de certificare ANC
 • Minim 36 de planuri de afaceri vor fi selectate pentru finanțare
 • Minim 36 de stagii de practică vor fi derulate în întreprinderi de profil pentru beneficiarii ajutorului de minimis
 • Minim 36 de antreprenori vor beneficia de consultanță și mentorat în vederea înființării celor 36 de întreprinderi și derulării afacerilor
 • Minim 36 de contracte de subvenție vor fi încheiate conform schemei de ajutor de minimis
 • Minim 72 de noi locuri de muncă vor fi create ca urmare a implementării planurilor de afaceri finanțate
 • Va fi creată o platformă online de informare și publicitate a proiectului și o analiză a mediului antreprenorial regional
 • Cele 72 locuri de muncă vor fi menținute în perioada de monitorizare a proiectului, respectiv minim 6 luni după finalizarea perioadei de implementare.
 • În perioada de sustenabilitate se vor întocmi trimestrial rapoarte de monitorizare ale societăților finanțate

ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ

Recrutarea beneficiarilor are la bază principiul egalității de șanse şi principiul non-discriminării și se realizează fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă și se va face respectând categoriile de grup țintă aprobate.

Selecția candidaților se va face on-line prin intermediul formularului de înregistrare, verificându-se astfel eligibilitatea candidatului în cadrul proiectului. Persoanele înregistrate în baza de date prin completarea integrală a chestionarului online vor fi notificate cu privire la acest aspect și vor putea descărca pachetul de documente necesar înscrierii în grupul țintă.

Dosarul complet, semnat, conținând documentele necesare conform grilei de verificare, va fi transmis electronic la adresa de email inregistrare@profielements.ro. Documentele originale vor fi predate în momentul deschiderii sesiunilor de formare.

Primele 312 persoane care respectă toate condițiile de eligibilitate ale grupului țintă, atât ca și categorie, cât și ca structură, vor fi recrutate în grupul țintă și vor putea participa la activitățile de formare antreprenorială.

Atenție! Persoanele care nu sunt eligibile în cadrul acestui proiect nu vor putea finaliza chestionarul online.

UPDATE! Înscrierea persoanelor interesate în grupul țintă se derulează în perioada 07.02.2018 – 15.09.2018.

La finalul acestei perioade, atât pe pagina web a Beneficiarului cât și pe cea a Partenerului 1 va fi publicată lista cu persoanele înscrise în grupul țintă.

Perioada de înscriere se poate prelungi în cazul în care nu vor fi ocupate toate locurile disponibile, aceasta realizându-se printr-un anunț prealabil.

Pentru mai multe detalii privind procedura de selecție, vă rugăm să consultați Procedura de recrutare a Grupului țintă, disponibilă pe această pagină.

Metodologia de derulare a Concursului de planuri de afaceri, este un document separat, pe care îl puteți descărca tot de pe această pagină.


Pentru informații suplimentare:

Persoana de contact: Ana Preda

Telefon: 0725.528.321 , în intervalul orar 10.00 - 17.00, L-V

Email: contact@profielements.ro


Înscrie-te în proiect!

Vizualizează Procedura de recrutare a Grupului țintă

NOU!!! Metodologie de derulare a Concursului de planuri de afaceri revizuita.


www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi site-ul oficial al Ministerului Fondurilor Europene

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

NOU!! Rezultate finale concurs RSUP105801
NOU!! Rezultate contestații concurs RSUP105801